miljo

Totalrivning

Om ni behöver hjälp med totalrivning hjälper vi er från planering, till rivning och sanering.

marksanering

Marksanering

Vi har möjlighet att utföra all form av marksanering och kan ombesörja provtagning.

totalrivning

Miljösäkert

På Trellegräv Ab hanterar vi alltid det farliga avfallet miljösäkert och återvinner material.

midroc bca trelleborgshem wihlborgs skanska
Rivning i Lund

Rivning Lund

Söker ni efter hjälp med rivning i Lund? Vi ombesörjer hela arbetet, från planering och nedmontering, till sanering och återvinning. Med en av landets största maskinparker har vi utrustning för att demolera alla former av konstruktioner, som industribyggnader, silos och broar.

Hos oss finner ni över 35 års erfarenhet och branschens bästa maskinförare. Vårt arbete genomförs alltid på ett säkert och naturvänligt sätt, med miljögodkända maskiner och metoder. Välkommen till Trellegräv AB.

Begär fri offert

Höga höjder

Vår specialitet är att riva höga byggnader och våra demoleringsmaskiner har en räckvidd på 28 meter från marken. Dessutom har vi erfarenheter ifrån att nedmontera konstruktioner ovanifrån och har arbetat på upp till 60 meters höjd med våra maskiner. Vi har kunskapen och utrustningen för att utföra nedmontering på ett säkert sätt, för både personal och omgivning.

Alla byggnader

Vi har möjlighet att demolera alla typer av objekt, från stora industrianläggningar och silos, till broar och hus. Dessutom genomför vi selektiv nedmontering, såväl inuti byggnad som utanför. När ni anlitar oss kan vi ombesörja planläggning, rivningsarbete, sanering och återvinning. Dessutom tar vi hand om kontakten med berörda myndigheter och ordnar tillstånd.

Vi hjälper er med helhetslösningar till rivningsprojekten. Kontakta oss för offert.

Kontakta oss
rivningslov

Utrustning

Med en av Sveriges bredaste maskinparker kan vi utföra såväl nedmontering och demolering, som sanering och spontningsarbete. Maskinerna finns i storlekar mellan 1,5 – 60 ton och verktygen väger allt fån 200 till 8 000 kg. Vår utrustning innefattar bland annat:

  • Markvibrator
  • Sponthammare
  • Betongsax
  • Betonghammare
  • Pulveriserare

Tillbehören är dessutom ljuddämpade för en bättre arbetsmiljö och minskat buller.

Tillstånd

Om ni tänker riva hela eller delar av en detaljplanelagd byggnad kan det krävas rivningslov från kommunens byggnadsnämnd. För andra mindre konstruktioner brukar det i regel inte kräva särskilt tillstånd för nedmontering. Som entreprenad tar vi hand om all dokumentation, ordnar tillstånden som erfordras och står som kvalitetsansvariga enligt PBL.

Trellegräv AB – rivningsentreprenad med ansvar.

Sanering och återvinning

Vid byggnadsdemolering uppstår ofta stora mängder av miljöfarligt avfall, som exempelvis asbest och PCB. På Trellegräv har vi kunskapen och verktygen för att hantera och sanera farligt material från rivning. Dessutom återvinner vi byggnadsmaterial som:

  • Järnbalkar
  • Krossad betong
  • Tegel
  • M m

Hos oss är miljövänligt arbete viktigt och våra maskiner är godkända enligt EU:s miljökrav. Kontakta oss om ni vill veta mer om vår återvinning.

Kontakta oss

Om ni söker hjälp med rivning i Lund kan ni kontakta oss. Vår kunskap och långa erfarenhet, i kombination med en av landets största maskinparker gör att vi kan ta oss an all form av rivningsarbete och genomföra det på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi sätter trygghet och miljö i fokus. Välkommen till Trellegräv AB.

Begär fri offert